Wat is budgetbeheer

Onder budgetbeheer wordt in Nederland in de maatschappelijke hulpverlening verstaan dat het inkomen van iemand tegen betaling door een onafhankelijke derde wordt beheerd. Budgetbeheer wordt vaak uitgebreid met budgetcoaching.

Mensen die door omstandigheden niet zelf voor een goede financiële huishouding kunnen zorgen kunnen zich melden bij een instantie die budgetbeheer verzorgt. Het inkomen komt binnen op een nieuw geopende bankrekening op naam van de cliënt in beheer bij de budgetbeheerder. Deze zorgt voor de betaling van vaste lasten en de binnenkomende rekeningen. Dit wordt tevoren vastgelegd in een budgetplan. De cliënt krijgt een afgesproken bedrag per week of per maand als leefgeld.

Voor betalingen die niet iedere maand plaatsvinden wordt een bedrag gereserveerd tot de betreffende betaling moet plaatsvinden. Ook kan een bedrag worden gereserveerd voor onvoorziene uitgaven mits het budget dit toelaat.

Budgetbeheer moet voorkomen dat er schulden ontstaan of dat eventuele schulden oplopen. Binnen budgetbeheer kunnen ook aflossingen van schulden of betalingsregelingen worden uitgevoerd.

Binnen Your Anchor wordt voor budgetbeheer gebruik gemaakt van het online programma "Smart FMS" (Smart).
Your Anchor heeft voor dit programma gekozen omdat zij werkt aan de zelfredzaamheid van haar cliënten.

Met Smart heeft de cliënt elk gewenst moment toegang tot zijn budgetplan. Tevens zijn alle transacties op de bankrekening zichtbaar, evenals het banksaldo. Rekeningen die niet elke maand het zelfde zijn (variabel) , kan de cliënt zelf invoeren. Het goedkeuren van die betaling (autorisatie) wordt door Your Anchor gedaan. Hierdoor blijft de cliënt optimaal betrokken bij de zijn eigen administratie. Waneer de tijd daar is dat de hulp van Your Anchor niet meer nodig is, kan de cliënt zijn eigen administratie weer overnemen, zonder dat hij dit opnieuw moet leren.